KOŞULLU SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İş bu sözleşme;

1.1. Limantepe Mevkii,2129 Sok. No.16,Urla,İskele,İzmir adresinde mukim Ahu Yağtu / AUVINTAGE (işbu sözleşmede bundan böyle kısaca  “AUVINTAGE” olarak anılacaktırlar) ile,

1.2. www.auvintage.com üzerinden Satmak İstiyorum formunu dolduran ya da aşağıdaki sözleşme şartlarını imzalamış olan kişi (işbu sözleşmede bundan böyle kısaca “SATICI” olarak anılacaktır) arasında, imza edilmiştir.

2. TANIMLAR

Web Site : www.auvintage.com web adresi üzerinde kurulmuş ve üyelere ürün satışı yapılan web alanı.

Ürün: Kullanılmış, ikinci el ürünler de dahil olmak üzere web site üzerinden satışa konu edilen tüm ürünler.

Üye: Web site üzerinden AUVINTAGE ile “üyelik sözleşmesi” imza ederek veya doğrudan web siteye katılan ve sitenin kullanım hakkını edinen, web sitede sergilenen ürünleri satın alma hakkına sahip olan 3. kişiler.

Ayıplı ürün: SATICI’nın sözleşme kapsamında tedarik etmiş olduğu ürünlerden, ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda,markasında,orijinalliğinde,yasaklı veya kaçak ürün olmasında,Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olmasında ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya SATICI tarafından bildirilen veya kendisinden beklenen standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı ürün olarak kabul edilir. Özellikle markaların orijinal olup olmadığından SATICI sorumludur. AUVINTAGE marka orjinalliğinden sorumlu tutulamaz. Aksi durumda SATICI her türlü hukuki işlemlerin  muhattabı  ve sorumlusu olacaktır.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. AUVINTAGE web site üzerinden, üyelerine vintage ve kullanılmış ürünler de dâhil olmak üzere ürün satışı yapmaktadır.

İşbu sözleşmenin amacı ve konusu ise; SATICI’nın web site üzerinden bu sözleşmeyi onaylayarak veya imzalayarak,üyelere satılmak üzere AUVINTAGE’a ürünlerini sunması; ürünlerin AUVINTAGE tarafından dilerse doğrudan satın alınması veya satış sonrası SATICI’ya ödenmesi, işbu konularda taraflar arasında geçerli olacak tüm hüküm ve koşulların belirlenmesidir.

3.2. İşbu sözleşme SATICI ile AUVINTAGE arasındaki ana şartları kapsamakta olup sözleşme süresince her iki tarafın onayı ile mail ve internet üzerinden herhangi bir yol ile yazılı mutabakatla belirlenecek düzenlemeler işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacak ve bu sözleşmedeki hükümlere tabi olacaklardır.

4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme imzası tarihinde yürürlüğe giriyor olup süresiz geçerliliğini koruyacaktır. Taraflardan herhangi biri sözleşmeyi feshetmediği sürece, sözleşme aynı şartlarla yürürlükte kalacaktır. Sözleşme süresiz olmasına rağmen, satıcı ürünlerini satışa sunulma tarihi itibarıyle, 6 (altı) aydan önce satışa sunulan ürünlerini satıştan kaldıramaz. SATICI 6 (altı) aydan önce ürünleri geri almak isterse,fotoğraf çekimi,manken,ve stüdyo bedeli gibi masraflar ürün adedine göre SATICI ya yansıtılır. 6 ay sonunda ürünlerini SATICI geri almak isterse iade kargo bedeli SATICI tarafından ödenir.

5. ÜRÜNÜN SATICI TARAFINDAN AUVİNTAGE’A ÖNERİLMESİ

5.1. SATICI ile AUVINTAGE’ın ilişkisi web site üzerinden SATICI’nın elektronik ortamda işbu sözleşmeyi onaylaması sonucu ve/veya ıslak imza atarak işbu sözleşmenin taraflarca imzalanması ile başlayacaktır. SATICI işbu sözleşmeyi web site üzerinden onaylamasının sözleşme dokümanına ıslak imza atması ile aynı geçerlilik düzeyinde olduğunu şimdiden kabul etmektedir.

5.2. SATICI işbu sözleşmeyi onaylamasının akabinde aşağıda belirtilen şekilde ve sürede bilgi/belge/fotoğrafları  belirtilen yere göndermekle yükümlüdür.

i).Satışa konu edilen ürünün, ürün çeşidine göre çeşitli açılardan farklı plandan çekilmiş maksimum 800*1200 boyutunda üzerinde herhangi bir photoshop ya da benzeri programla oynama yapılmamış fotoğrafını ve ürün için belirlediği satış fiyatı web sitede yer alan “SATMAK İSTİYORUM” kısmında ilgili kısımları doldurarak sözleşme onaylanması anında AUVINTAGE’a gönderecektir. “SATMAK ISTIYORUM” bölümünde yeterli alan olmaması durumunda ürün listesi ve fotoğraflar ayrı bir ek olarak iletisim@auvintage.com adresine gönderilecektir.

ii) Yine “SATMAK İSTİYORUM” bölümünde; ürün beden,boyut,renk gibi özelliklerine ve varsa eksiklik, ayıp, kusurlarına dair yazılı açıklamayı da gönderecektir. (Örneğin; söz konusu elbisenin 2 düğmesi eksiktir, söz konusu gramafon çalışmamaktadır, söz konusu gömleğin bedeni 38’dir gibi

iii) Satışa konu edilen ürünü ne kadara satmak istediğine dair toplam bedeli aynı bölümde beyan edecektir.

iv) AUVINTAGE’a ait iletisim@auvintage.com mail adresinden veya doğrudan SATICI’nın ürün için talep ettiği bedel, verdiği bilgiler, ürün özellikleri AUVINTAGE tarafından kabul edildiği takdirde:

AUVINTAGE SATICI’ya e-mail ile konsinye ve satın alma bedellerini bildirecektir. SATICI, AUVINTAGE tarafından bildirilen şartları kabul ediyorsa, AUVINTAGE e-mail adresine onayladığını bildiren e-mail gönderecektir.

v) Kosinye veya satınalma fiyatında mutabık kalınması akabinde SATICI’ya AUVINTAGE tarafından “ürünün gönderilmesine” ilişkin talep ve onay geldiğinde onay tarihinden itibaren (7 yedi ) iş günü içerisinde SATICI ürünü         AUVINTAGE’ın işbu sözleşmede belirtilen adresine ulaştırılmak üzere tüm kargo ücretleri kendisine ait olmak üzere kargoya verecektir.

SATICI’nın işbu yukarıda belirtilen gerekliliklerden herhangi birini sözleşmenin imzasını takip eden herhangi bir aşamada; hiç, zamanında ya da gereği gibi ifa etmemesi halinde AUVINTAGE, sözleşmeyi tek taraflı ve herhangi bir tazminat ödemeksizin hiçbir önel ve ihbara bağlı olmaksızın feshetme hakkına sahiptir.

5.3. SATICI,ürünleri kargo bedeli SATICI’ya ait olmak koşuluyla AUVINTAGE adresine gönderecektir. Ürünler AUVINTAGE tarafından incelendikten sonra satışa uygun olanların fotoğrafları çekilerek  satışa sunulacaktır. Satışa uygun olmayan ürünlerin iade bedeli SATICI’ya aittir.

5.4. SATICI satışa konu edilen ürünü hangi bedelle satmak istediğini yukarıda aynı bölümde beyan edecektir. AUVINTAGE, SATICI’nın satmak istediği bedel ile ilgili SATICI’ya öneride bulunabilir.SATICI ürün satış bedelini belirlemek istemez,konsinye olarak ürünlerini AUVINTAGE’da satışını isterse, AUVINTAGE konsinye bedellerini SATICI’ya onaylattıktan sonra, fotoğraf çekimlerini yaparak,istediği bedelde ürünleri satışa çıkarabilir.

5.5. AUVINTAGE’a ait iletisim@auvintage.com mail adresinden veya doğrudan SATICI’nın ürün için talep ettiği bedel, verdiği bilgiler, ürün özellikleri,ürün fotoğrafları ve ürünler AUVINTAGE tarafından kabul edildiği takdirde:

i).AUVINTAGE SATICI’ya,SATICI’nın vermiş olduğu e-mail adresine ürünlerin,ürün açıklamalarının,ürün fotoğraflarının şartlara uygun olup olmadığını bildirecektir. SATICI, AUVINTAGE tarafından bildirilen şartları kabul ediyorsa, AUVINTAGE iletisim@auvintage.com e-mail adresine onayladığını bildiren e-mail gönderecektir.

ii). SATICI’nın işbu yukarıda belirtilen gerekliliklerden herhangi birini sözleşmenin imzasını takip eden herhangi bir aşamada; hiç, zamanında ya da gereği gibi ifa etmemesi halinde AUVINTAGE, sözleşmeyi tek taraflı ve herhangi bir tazminat ödemeksizin hiçbir önel ve ihbara bağlı olmaksızın feshetme hakkına sahiptir.

iii). AUVINTAGE’ın SATICI tarafından belirtilen özellikleri onaylamasınının akabinde SATICI satış için önermiş olduğu ürünleri, AUVINTAGE’ın adresine kargo bedeli SATICI’ya ait olmak kaydıyle, incelenmek ve orijinallik kontrolleri yapılmak üzere gönderecektir.

 

 6.ÜRÜNÜN AUVINTAGE TARAFINDAN SATIŞA SUNUMU

6.1 AUVINTAGE madde 5.2’de belirtilen koşullara uygun biçimde kendisine iletilen fotoğraf ve ürün açıklaması ön incelemeye tabi tutacak olup madde 5.2’de belirtilen koşula uygun biçimde davranıldığına kanaat getirirse ürünü uygun gördüğü zamanda web sitesine yerleştirerek üyelere satışa sunacaktır.

6.2 Ürünün AUVINTAGE tarafından kabulü,web siteye yerleştirilmesi, ürünün site üzerinden satış süresi, satış fiyatının belirlenmesi,ürünün satıştan kaldırılmasını belirlemek hak ve iradesi tamamen AUVINTAGE’da olup SATICI bu konuda herhangi bir hak ve/veya talep öne süremez.

6.3 SATICI’NIN  ürünleri, AUVINTAGE’ın uygun göreceği bir süre sonra, web sitesinde indirime konulacaktır. Bu konuda SATICI herhangi bir itirazda bulunamaz. AUVINTAGE ürünleri belirli sürelerde ve zamanlarda kampanyalar dahilinde indirime koyarak satışa sunabilir veya kampanyaları sonlandırabilir.

6.4. SATICI tarafından sunulan ürünleri, AUVINTAGE www.auvintage.com sitesi dışında anlaşmalı olduğu veya anlaşma yapacağı online alışveriş sitelerinde satışa sunabilir. Diğer alışveriş sitelerinde AUVINTAGE sitesinde de SATICI’nın satışa sunduğu ürünlerin tükenmesi durumunda SATICI, AUVINTAGE’a derhal bilgi verecektir. SATICI diğer alişveriş sitelerinde ürün satıldığında AUVINTAGE’a bilgi vermediği takdirde,sipariş toplamının %50 si oranında AUVINTAGE’a tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu şarta uyulmadığı takdirde AUVINTAGE sözleşmeyi tek taraflı fes etme yetkisine sahiptir. SATICI’nın bu kurala uymadığı takdirde AUVINTAGE’ın maddi/manevi herhangibir zarara uğraması durumunda,SATICI zarar ve ziyanı ödemekle yükümlüdür.

7.ÜRÜNÜN ÜYE TARAFINDAN WEB SİTE ÜZERİNDEN SATIN ALINMASI

7.1. Ürünün web sitede yer aldığı süre içerisinde üyelerden herhangi biri tarafından satın alınmak istenmesi halinde AUVINTAGE üyeye ürünü satma hakkına sahiptir. SATICI bu durumu şimdiden kabul eder. Bu durumda ürün AUVINTAGE tarafından üyeye satılacak ve SATICI tarafından kabul edilmiş olan konsnye bedeli SATICI ya ödenecektir.SATICI tahsilat sürecinin AUVINTAGE tarafından yürütüleceğini şimdiden kabul ve beyan eder.

7.2 AUVINTAGE mutabakat ile belirlenmiş olan bedeli ürünün satışı itibari ile 31. iş gününü takip eden Cuma günü SATICI’nın IBAN nosunu belirttiği banka hesabına göndermekle yükümlüdür. Ödeme süresi tüketici cayma haklarına uygun olarak belirlenmiştir.

8. KONSİNYE ÜRÜNÜN WEB SİTEDE YER ALDIĞI SÜRE BOYUNCA SATILMAMASI

8.1. SATICI, ürünün satılmaması durumunda AUVINTAGE’a karşı hiçbir şekilde bir hak ve/veya alacak öne süremeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9. SATILAN ÜRÜNÜN İADE EDİLMESİ

9.1. AUVINTAGE tarafından SATICI’ya ait ürünün web site üzerinden üyeye satılması sonrası;

i) Ürün üye tarafından bir “ayıp/kusur” gerekçe gösterilerek AUVINTAGE’a iade edilir ve bu “ayıp/kusur” SATICI tarafından madde 5.2. kapsamında AUVINTAGE’a önceden belirtilmemiş ise; SATICI sözleşmenin tek taraflı feshedilmiş olduğunu, ürünün kendisine her türlü kargo masrafları (üyeye gönderim için yapılmış ve SATICI’ya ödenmiş olanlar dahil olmak üzere) SATICI’dan tahsil edilmek üzere iade edileceğini, AUVINTAGE’ın bu durumda uğramış olduğu bir zarar söz konusu ise SATICI’dan bunu tazmin edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda SATICI eğer ürün bedeli kendisine AUVINTAGE tarafından ödenmiş ise 3 (üç) iş günü içerisinde bedeli AUVINTAGE’a iade etmekle yükümlüdür.

ii) Ürün üye tarafından “ayıp/kusur” dışında, başkaca bir gerekçe ile ya da gerekçesiz (cayma hakkı çerçevesinde) iade edildi ise AUVINTAGE; ürüne aynı koşullarla tekrar web sitede yer vermek ya da ürünü herhangi bir bedel ödemek yükümlülüğü olmaksızın SATICI’ya iade etmek hakkına sahiptir. Bu koşulda da SATICI, ürünün AUVINTAGE’a iade edildiği bilgisi kendisine verildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde tahsil ettiği bir bedel var ise bedeli AUVINTAGE’a iade etmekle yükümlüdür.

iii) Üye tarafından iade edilen ürünün kargo masrafları AUVINTAGE tarafından,SATICI’ya ödenecek bedelden düşülecektir.

 10. BEDEL VE FATURALANDIRMA

10.1 İşbu sözleşmenin 5.2. nolu maddesi gereğince taraflar arasında yapılacak e-mail yazışması ile      AUVINTAGE’ın açık ve yazılı biçimde “kabul edilen ürünler” olarak belirttiği ürünün üyeye satılması halinde SATICI’ya 8.1 de belirtildiği ve mutabık kalındığı şekliyle ödenecek bedeldir. SATICI bu bedel dışında herhangi bir bedel talebinde bulunmayacağını, bedeli işbu sözleşme süresince değiştiremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

10.2 SATICI ürünü gönderirken eğer tacir ise; peşin satın alınan ürünler için taraflar arasında belirlenen bedel üzerinden ürüne fatura düzenlemekle yükümlüdür. SATICI, AUVINTAGE tarafından satışa konulan ürünleri için irsaliye düzenlemek ve ürün ile birlikte AUVINTAGE’a göndermekle yükümlüdür. Ürünün satılması durumunda SATICI, satışın kendisine bildirilmesi akabinde en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde ürüne ilişkin düzenleyeceği faturayı da AUVINTAGE’a iletmekle yükümlüdür.

10.3 SATICI eğer tacir değil ise, ürünün üye tarafından satın alınması durumunda taraflar arasında 8.1 de belirlenen oranlar üzerinden AUVINTAGE gider pusulası düzenleyecektir. Bunun için SATICI işbu sözleşmede yazılı olarak  TC kimlik nosu ile açık adresini muhakkak bildirecektir. Aksi halde sözleşme onaylanmamış kabul edilecektir. 

11.GİZLİLİK

AUVINTAGE tarafından SATICI’ya verilmiş olan tüm bilgiler ve sağlanan hizmetler sonucu elde edilen bütün bilgiler AUVINTAGE’ın SATICI ile olan ilişkisi nedeniyle verilmiştir ve gizli bilgidir. SATICI bu bilgileri ve özellikle taraflar arasında kararlaştırılan ürün bedelini hiç bir şekilde üçüncü kişilere ifşa etmemek ve kendi çalışanlarının da bu gizlilik yükümlülüğüne uyması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Aksi halde SATICI, AUVINTAGE’ın uğramış ya da uğrayacak olduğu tüm zararı ilk talep halinde derhal ve defaten karşılamak zorunda kalacaktır.

12. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

12.1 AUVINTAGE işbu sözleşmeyi 5 (beş) iş gün önceden bildirimde bulunmak koşuluyla, her zaman feshetmek hakkına sahiptir.

12.2 SATICI’nın işbu sözleşmedeki borçlarından ve/veya yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi durumunda AUVINTAGE, diğer haklarına halel gelmemek üzere  işbu sözleşmeyi tek taraflı ve herhangi bir önele bağlı kalmaksızın sona erdirmeye yetkilidir. AUVINTAGE’ın ayrıca bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararlarını tazmin etme hakkı saklıdır.

 13. YETKİ

13.1 Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilafların çözümü konusunda taraflar ISTANBUL Merkez Mahkemelerini ve İcra dairelerini yetkili kılmışlardır.

13.2 AUVINTAGE’ın işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili hususunda mahkeme ve icra dairelerinde kanuni takibat yapmak veya yaptırmak mecburiyetinde kalması halinde karşı taraf ihbar ve benzeri ihtarnameler de dahil olmak üzere bu amaçla yapacağı tüm masraflar ile ana para, faiz ve her türlü masraf ile birlikte ihtilafa düşülen bedelinin %15 i oranında hesaplanacak avukatlık ücretini ve yapılacak tüm yargılama giderlerini AUVINTAGE’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

14. İMZA

İşbu sözleşme ikişer nüsha olarak yazılmış ve taraflarca okunarak imza edilmiştir. Sözleşmenin web site üzerinden SATICI tarafından onaylanması imzalanmış olduğu anlamına gelecek ve hukuken tüm hüküm ve koşulları ile yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.